Rydym yn Malu Eich Archeb o fewn 24 Awr i'w Anfon - Gwarantedig Ffres

Polisi cludo

GORCHMYNION

Bydd archebion a osodir cyn 3pm yn cael eu gosod a'u hanfon yr un diwrnod.

Bydd archebion a roddir ar ôl 3pm yn cael eu prosesu y diwrnod gwaith canlynol.
Ee bydd archeb a roddir ddydd Mawrth am 4pm yn cael ei phrosesu ddydd Mercher a bydd archeb a roddir ddydd Gwener am 4pm yn cael ei phrosesu ddydd Llun.

Ni anfonir archebion ar benwythnosau na gwyliau cyhoeddus.

Yn anffodus ni ellir cymryd Gorchmynion a thaliadau dros y ffôn.

CYFLWYNO

Rydym yn defnyddio'r Post Brenhinol fel ein partner dosbarthu.

Anfonir pob archeb gan gynnwys danfoniadau tanysgrifiad ar wasanaeth trac drannoeth.

Problemau gyda'ch archeb? os gwelwch yn dda   cysylltwch â ni

Canslo archeb:Ar ôl ei anfon ac anfon e-bost cadarnhau, ni ellir canslo archebion. Dilynwch ein   proses dychwelyd

* Mae cyfeiriadau tir mawr y tu allan i'r DU yn cynnwys Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, Ucheldiroedd a'r Ynysoedd ac Ynysoedd Scilly.