Rydym yn Malu Eich Archeb o fewn 24 Awr i'w Anfon - Gwarantedig Ffres

Polisi tanysgrifio

Tanysgrifiadau

Pan fyddwch chi'n prynu tanysgrifiad byddwch chi'n derbyn danfoniadau ailadroddus. Mae'r rhain yn seiliedig ar hyd ac amlder y tanysgrifiad a ddewiswch.

Bydd eich manylion talu yn cael eu storio'n ddiogel a chodir tâl arnoch am bob un o'r danfoniadau hyn, oni bai eich bod yn dewis talu ymlaen llaw.

Efallai y bydd rhai tanysgrifiadau yn adnewyddu'n awtomatig ar ddiwedd eu hyd. Os nad ydych am adnewyddu tanysgrifiad gallwch ei ganslo.

Os ydych chi am ganslo neu newid eich tanysgrifiad, gallwch chi ei wneud ar unrhyw adeg. Mae gan eich negeseuon e-bost cadarnhau archeb ddolenni i'ch archeb. Gallwch reoli'ch tanysgrifiad oddi yno.

Gweler ein polisi ffurflenni am ragor o fanylion ar ffurflenni ac ad-daliadau.